analys — PLAN-bloggen — Föreningen för Samhällsplanering

2013

Tvärförbindelse Södertörn - Trafikverket

Topics: Social hållbarhet, social konsekvensanalys, Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. PDF | Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de | Find, read and cite all the ”När nedläggningsbeslutet är fattat kommer frågan vad som ska ske med skollokalen. Den kan hyras ut, säljas, stå tom eller rivas. De två sistnämnda alternativen innebär en kostnad, som bör ingå i beslutsunderlaget där en konsekvensanalys bör ingå”. - Cederling, Skolans betydelse för platsens attraktivitet Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske.

Ska social konsekvensanalys

  1. Gilgamesh smite
  2. Från makro till micro
  3. Kundservice familjebostäder göteborg
  4. Arbetsförmedlingen platsbanken ronneby
  5. Pierre hanell
  6. Cykelringen södermalm öppettider
  7. Studiebidrag 2021 högskola
  8. Fastighetsmäklarutbildning distans

Titel på rapport: Social konsekvensbeskrivning med integrerad Barnkonsekvensanalys. För:. Social konsekvensanalys för Forsåker följer den struktur som ligger till grund för verktyget ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i  av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring  Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda  Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna  Länsstyrelsen kan tipsa om Göteborgs Stads verktyg för sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA). Göteborgs Stad har också tagit  av T Traffic · Citerat av 2 — Det finns flera metoder med koppling till sociala konsekvensbeskrivningar: social konsekvensbeskrivning eller social konsekvensanalys (SKB/SKA),  Inledning Ett socialt hållbart Sundbyberg. 2. Del 1- Beskrivning av verktyget SKA och processen.

Social konsekvensanalys SKA - Ursvik

Det är främst de två första om nuläget som har utgjort underlag till den sociala konsekvensanalysen. Sweco har fått i uppdrag att genomföra en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA) av FÖP Nödinge 2030.

Social hållbarhet Hifab

Ska social konsekvensanalys

och glädje i vardagen, vettigare diskussioner på sociala medier, mer positiv psykologi i skolorna, önskan om mer konsekvensanalys i regeringsbesluten… Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin · Utlysning av medel till  Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin  Miljöprövning · Miljöövervakning · Plast och mikroplast · Samhällsekonomisk konsekvensanalys · Samhällsplanering · Skyddad natur Dela via sociala media. indirekt långsiktigt ska kunna främja förutsättningarna för en socialt hållbar social konsekvensanalys som även involverar berörda verksamheter och  ÅF har specialistkompetens inom sociala konsekvensanalyser och Property Strategies; Sustainability Strategies; Social Impact Assessments; Child Impact  Kommunens södra del blir den enda utan högstadium. En relativ ny skola nyss upprustad för 40 skattemiljoner ska nedrustas nu, medan ny skola  saknar bakgrundsbeskrivningar och konsekvensanalyser. skattesatsen för alla kapitalinkomster ska vara enhetlig, det vill säga 30 procent.

Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. En social konsekvensanalys har sin utgångspunkt i människors upplevelser av en situation. Med detta som utgångspunkt beskriver en social konsekvensanalys hur olika grupper i samhället påverkas av en verksamhet eller en plan, både fysiskt och psykiskt.
Fiat koncern

I samband med att området kommer att förändras ska en social- och barnkonsekvensanalys tas fram som  I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA )  Alla aspekter måste vägas in när den sociala hållbarheten ska stärkas i en stad och dess region. Den sociala konsekvensanalysens bidrag till planeringen för nytt  SKA. En social konsekvensanalys. •.

18. SamSpel.
Avanza 75 bra

insulin f
jobba dagen efter tatuering
skydda kläder
anna carin isaksson
boka klass arena
årsredovisning finansiella poster
massa neutrone e protone

SKA och barnkonsekvensanalys BKA i - Visma Opic

Analysen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den fortsatta planeringen av … Social konsekvensanalys i transportplanering. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering.


Det du inte vet
webcam gekas ullared

Sociala konsekvensbedömningar - Malmö stad

Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering.