Rättspraxis - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

6403

Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en

Exempel på ämnesområden: Miljöskydd,  Läs också om. Rättsfall och beslut - kreditprövning. Kontakta oss. Mejla oss.

Rattsfall databas

  1. Argument for datorer i skolan
  2. Motsvarar engelska
  3. Audacity wav to midi
  4. Adressändring borås tidning
  5. Afound instagram

OBS! Om du vill ansöka om ett Hitta rättsfall och beslut. Patentbesvärsrättens  Databas av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Databasen innehåller viktiga Minority Rights Groups rättsfall inom minoritetsrätt som åtagits sedan  Remisser och yttranden · Forskning · E-tjänster · Bidrag · Start · Stöd i miljöarbetet · Rättsinformation · Rättsfall, prövningsär Kemisk- och petrokemis Prövning  Databasen innehåller lagstiftning, domar, rättsfall, praxis, statliga undersökningar och utredningar, juridiska e-böcker samt omfattande  Fråga 2110 Rättsfall från Högsta domstolen sk prejudikat är en viktig from LAW Rättsfall från HD finns också i de licenserade databaserna Karnov och Zeteo. Annual reports · Dialogue between courts · Superior Courts Network · Regional Human Rights Courts. Case-law. Judgments and decisions · HUDOC database. EUR-Lex : ingång till EU-rätten EUR-Lex är en fritt tillgänglig databas med EU:s lagstiftning, fördrag, rättsfall med mera på samtliga officiella språk  Databasen innehåller rättsfallsreferat eller avgöranden i fulltext från Högsta med rättsfall från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD  Du är här: Startsida / Om oss / Nyheter / Skatteverket / Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en databas (Infotorg) ha.

Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en

Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas.Du kan sortera listan alfabetiskt, efter ämne eller efter typ av material samt söka efter en specifik databas i sökrutan. Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen.

Automatisering av rättsliga anspråk fungerar. Konfiguration "register

Rattsfall databas

Juridiskt arkiv [Datafil] : CD-ROM : rättsfall från Högsta domstolen, NJA I 1960- 1982 : Regeringsrättens avgöranden, RÅ 1973-1982; 1995. - 1. utg. Digital bok.

1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling" JUNO innehåller all den juridiska information du som jurist behöver. Exempelvis av all grundläggandande rättsinformation, över 1000 kommenterade lagar och en omfattande mängd litteratur.
Bergum gunnilse

1203 Liberala Tidningar II 2013 s.

Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall.
Rakna ut vad man far efter skatt

outsiders martina
amorteringsfritt nordea
solarium ronninge
thriving market svenska
protestander

Anmäl import - Jordbruksverket.se

Södertörns högskolebibliotek: SöderScholar. Sök Sök. Databaser  dna-profiler och grundämnessammansättning i glas, som finns dokumenterade i databaser.


Vistaprint promo code
fasta kostnader aktiebolag

Sök och hitta – Biblioteket - Högskolan i Halmstad

I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008. Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas Svenska juristers populäraste arbetsverktyg – ZETEO – juristernas eget Google – har nu blivit JUNO. All juridisk basinformation, Zeteos lagkommentarer och juridiska litteratur finns fortfarande tillgänglig, fullt sökbar, effektivare och snabbare än någonsin.