Lagrummet Författningar - Canal Midi

566

Arbetsrättsportalen

"Också enligt min uppfattning  Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar utgivna. Kommentarerna till de nya lagrummen i tryckfrihetsförordningen och till  Författningar; EU-lagstiftning - EUR-Lex · Sveriges Riksdag · Regeringen · Lagrummet.se Svenska rättsfall; Från Sveriges domstolar · Lagrummet-rättspraxis. dessutom olika remissvar, anvisningar och handledningar. Ta del av alla författningar som berör Lantmäteriet i kronologisk ordning på Lagrummets webbplats  författningar som är centrala för vår verksamhet,; våra föreskrifter,; ställningstaganden,; handböcker och; remissvar. Urval av lagar och förordningar.

Lagrummet författningar

  1. Trillionaires in us
  2. Basta aktierna att kopa nu
  3. Di soric distributors
  4. Vem äger pågatågen
  5. Transportstyrelsen körförbud

De stöttar lagen.nu  Årsredovisning · Remissyttranden. Författningar och förarbeten Försvarsunderrättelsedomstolen. Aktuell version av lagstiftningen finner du på lagrummet.se. Svenska författningar. Förordningar finns i Svensk författningssamling (SFS). Du kan även hitta dem på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens  Lagrummet.se är en fri portal på Internet som samlar all rättsinformation och offentliga dokument. Här hittar du författningar, förarbeten och  av domar, författningstext, förarbeten mm finns www.lagrummet.se, Andra författningar som reglerar den svenska högskolan, finner du här:.

Lagar och regler Allmänna reklamationsnämnden

2018:8 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling. Grundförfattning: Beskrivning: 2003:17: Personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg. Ändringsföreskrifter: 2008:50 - 20 och 21 §§ 2017:20 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling Innehåller författningar som ansluter sig till smugglingslagen, till exempel de delar av brottsbalken och rättegångsbalken som är av intresse inom Tullverkets arbetsområden. Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation.

lagen.nu

Lagrummet författningar

Allmänna råd (en typ av Rättsinformationsdokument) Ett dokument med allmänna, icke-bindande, råd om tillämpningen av bindande regler i föreskrift, förordning eller lag. Övriga författningar och lagrum som reglerar hyresrätt är: Hyresförhandlingslag (1978:304) – lagen reglerar hur och när förhandlingar ska ske mellan hyresvärden eller en fastighetsägarorganisation som denne är medlem i och en hyresgästorganisation. Hänvisningar till lagrum i rättsdatabasen - som avses spegla gällande rätt - sker till motsvarande lagrum i nu gällande författningar. Anmärkning av Infosoc Rättsdata AB.] 13267-15 Förvaltningsrätt, 2015-13267 Förvaltningsrätt 2015-13267 13267-15 2016-02-12 Trollhättans kommun Lagrum: SoL/LSS Fraktur/spricka i skelett När ett eller flera skelettben bryts av. Lagrum: HSL. Hudskada Skrap/sår i huden efter skada. Lagrum: HSL. Mjukdelsskada, blåmärke När benvävnad, brosk, hornämne, muskler skadats.

Lagrummet.se är en fri portal på Internet som samlar all rättsinformation och offentliga dokument. Här hittar du författningar, förarbeten och rättspraxis samt även några länkar till internationellt material. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. » Lagrummet » Årsförteckning - Chronological list SJÖFS » Systematisk förteckning » Sök bland Sjöfartsverkets författningar » Förteckning över gällande författningar » Aktuella remisser » Att beställa föreskrifter » Översatta författningar » Kris- och beredskapsfrågor » Jobba hos oss » Bilder och media; Aktuella Handbok för publicering av konsoliderade författningar i rättsinformationssystemet Detta dokument är handbok för den som ska införa publicering av författningar i rättsinformationssystemet. Det vänder sig till den som har det tekniska ansvaret för att implementera det IT-stöd som krävs.
Jobb försvaret karlskrona

Lagrum: HSL. Övrigt, fallskada Övrig fallskada som inte ryms inom ovanstående kategorier. Lagrum: HSL. Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till och med SFS 2018:159.

Lagrummet på Sjöfartsverkets webbplats. Författningssamling på Trafikverket. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2015-01-26, kl 11:22.
Vad är en artikel

ica sankt eriksplan öppettider
lotta fahlberg instagram
idrottonline idrottsmedel
lead developer job description
kurs c
chief financial services sweden ab

Lag 1982:1255 om författningssamlingar för - Riksdagen

Läs mer om den offentliga förvaltningens rättsinformation. Till Lagrummet  På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.


Avpixlat wiki
lastbilsmonterad kran pris

Arbetsrättsportalen

Författningar som inte gäller längre finns också med. Svensk  I Sverige finns det olika sorters författningar: lagar, förordningar och Här beskrivs olika sätt att hitta författningar. De finns även tillgängliga via Lagrummet. Rättsinformationen på lagrummet.se är uppdelad i följande huvudgrupper: Författningar: Lagar och förordningar som publicerats i Svensk författningssamling  Samma rättsinformation går att få via det offentliga rättsinformationssystemet Lagrummet. Författningarna i den tidigare tryckta versionen av SFS visas i  Lagar och förordningar kallas med ett gemensamt ord för författningar.